GDPR – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aplicarea Regulamentului UE nr. 670/2016, incepand cu data de 25 mai 2018, in statele europene si in special in Romania, a gasit atat Autoritatea Nationala de Supraveghere, cat si majoritatea organizatiilor – indiferent de statul lor organizatoric : institutii si societati de stat, private sau mixte – nepregatite pentru a face fata noilor exigente ale unui regulament care trebuie respectat asa cum a fost aprobat la nivel european si legiferat in Romania prin Legea nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 679/2016 UE, coroborată cu Legea nr. 129/15.06.2018.
Tinand cont de experienta noastra, aprofundata prin studierea legislatiei ,dar si a modului de implementare a acestui document in unele state eurpene, cum ar fi Marea Britanie, Olanda, Franta etc, precum si a seriei de 18 cursuri de initiere si bune practici sustinute de firma noastra incepand cu toamna anului 2016, va propunem o colaborare pentru acordarea consultantei in domeniul GDPR si pregatirea unor angajati ai dvs, carora li se vor elibera si diplomele de absolvire cu competentele de initiere si bune practici in domeniul protectiei datelor cu carácter personal.
Menționăm că diplomele eliberate vor sta la baza obținerii unei diplome ANC, formalitățile de autorizare a cursului fiind finalizate.

Experiența firmei din ultimul an de activitate a fost îmbunătățită continuu, prin diversitatea clienților contractați, atât din mediul bugetar (primării orășenești și comunale), institute de cercetări, federații și cluburi sportive de renume ( whttps://frr.ro/frr/ ), societăți comerciale mici și mijlocii, precum și micro intreprinderi din domenii diverse (producție, servicii, comerț etc). Colaborarea directă cu Operatori externi cu vechime în această activitate din Marea Britanie și Olanda, ne-a adus în fața unor noi provocări, dar am și învățat detalii și subtilități.

Specialiștii noștri sunt membri fondatori ai SINGUREI (mai sunt și altele, dar nu PROFESIONALE, doar asociații!!) Asociației Profesionale a Experților GDPR, respectiv Președintele, un vicepreședinte și Președintele Comisiei IT. Oferta noastra initiala cuprinde urmatoarele activitati :
a) Verificare documentatiei de bază in vederea intocmirii documentelor de procedura :
a1) documente de constituire și autorizare.
a2) documente uzuale de lucru și procedurile aferente;
a3) sistemul de arhivare fizic și proceduri;
a4) sistemul de arhivare informatic și proceduri;
a5) sistemul de relaționare internă și externă
b) Evaluarea si cartografierea intregii activitati a entității dvs :
b1) Analiza ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare) – identificarea elementelor de influență a prelucrării datelor cu caracter personal;
b1.1.) Verificarea Organigramei
b.1.2.) Verificarea schemei relaționale conform organigramei și circuitul sarcinilor și feddbak-ului în organizație;
b2) Analiza RI (Regulament Intern) – identificarea elementelor de influență a prelucrării datelor cu caracter personal;
b3) Analiza Fișelor de post – identificarea elementelor de influență a prelucrării datelor cu caracter personal;
c) Intocmire documentatiei privind procedura de gestionare a documentelor care contin date cu carácter personal, la nivel de organizație și identificarea posturilor care necesită instruire, precum și nivelul de instruire ;
d) Evaluarea intregului sistem informatic.
Mentionam ca in urma raportului evaluarii initiale, daca doriti va putem pune la dispozitie toate actele procedurale de implementare cu un discount de 50 % , iar pentru analiza de audit DPIA obligatorie la 6 luni sau 1 an va oferim un discount de 65 %.
Având în vedere recomandarea primită, precum și pe baza relației contractuale ce se va stabili între organizațiile noastre, dar și pentru o buna colaborare ulterioara, vom putea negocia o ofertă financiară după evaluarea sistemului dvs (atât fizic, cât și informatic), in acesta fiind inclus și instruirea tuturor angajatilor implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal, desemnati de dvs, urmand ca participarea lor sa o consemnati ca instruirea personalului dvs (solicitare expresă a regulamentului), printr-un proces verbal intocmit de dvs și contrasemnat de noi.
În cazul care dvs. veți considera că aveți nevoie de sprijin și după primirea documentației pe care urmează să o implementați în activitatea dvs, vă putem asigura și consultanță pe durata implementării (un an de zile) la un tarif negociabil, sau asigurarea serviciilor de Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii.
Datorită legislației interne, precum și a cerințelor Autorității de supraveghere,activitatea dvs necesită – probabil – numirea unui responsabil cu protecția datelor personale pe care să-l anunțați Autorității de supraveghere, însă va trebui să stabiliți (eventual împreună cu noi) persoanele (fizice și/sau juridice) care vor prelucra date cu caracter personal în numele operatorului (firma dvs), atât ca operatori asociați, împuterniciți, și personal autorizat.

Prof. ing. ec. Constantin Bonea

ADMINISTRATOR

WhatsApp Image 2018-11-20 at 20.00.44WhatsApp Image 2018-11-20 at 20.00.50 (2)