Legislatie pentru situatii de urgenta

     Actele normative care reglementează activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt Ordinul ministrului administraţioei şi internelor nr. 712/2005 modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţioei şi internelor nr. 786/2005.

     Categorii de instructaje

      Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

     Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilită de Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

     Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării procesului de producţie şi la locul de muncă.

     Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici au obligaţia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

     Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

     Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv general;

b) instructajul specific locului de muncă;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e) instructajul special pentru lucrări periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesională;

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.