Wow 

EVALUAREA RISCULUI : Identificarea

     Evaluarea riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitatea obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

1. Identificarea riscului.

     Organizatia identifica sursele de risc, domeniile de impact, evenimentele, cauzele si consecintele potentiale ale acestora. Scopul acestei etape este de a genera o lista cuprinzatoare a acelor evenimente care ar putea facilita, preveni, degrada sau întârzia realizarea obiectivelor, importanta fiind si identificarea riscurilor asociate nevalorificarii unei oportunitati.

You May Also Like