Occupational safety and health law

Law. 319 from 14 July 2006 – Occupational safety and health law

Parlamentul Romaniei
Law. 319 from 14 July 2006
Legea securitatii si sanatatii in munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 from 26/07/2006
Intrare in vigoare: 01/10/2006

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Art. 2. – Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă.

You May Also Like